Parking for sale, Santarém, in Santarem, Portugal

EUR 37,000

Santarem, Santarém

Garage • 153 m² • Ref: 16265560

Surfaces

Living153 m²

Santarém

Santarem

Energy efficiency ratingNo data
Environmental (CO₂) impact ratingNo data